avatar
The official SuperMice Discord server has arrived!

_________________________________________________________________________________________________

SuperMice Community Server

As you know, it’s been announced many times that we’ve made a Discord server to strengthen the communication amongst our community, however, it is not being used as much as it deserves to. We should light it up!

Today, we all welcome you on our official public Discord channel: a place where you can communicate with players and staff from your community!
Join now!

https://discord.gg/zdGPV3g
(Please remind that English is the only language of the #chat channel.)

avatar
Lua

_________________________________________________________________________________________________

As promised few months ago, we are now opening the module system to your tribehouses! If you are a developer, it’s time to create brand-new minigames for your fellow tribe members!

Use the command /lua to open the LUA interface and start coding. You can find all the necessary documentation in this thread: Click

The feature is available to every players who gathered more than 1,000 cheese. You will also need the right to use the command /np into your tribehouses.
We can’t wait to see your future modules.

Türkçe »

Birkaç ay önce söz verdiğimiz gibi, modül sistemini kabilelerinize açıyoruz! Eğer bir geliştiriciyseniz, kabile üyelerine yeni minioyunlar yaratma zamanı!

 

Lua arayüzünü açmak için /lua komutunu kullan ve kodlamaya başla. Gerekli dökümanları bu konudan bulabilirsin: Tıkla (İngilizce)

Bu özellik 1.000 veya daha fazla peyniri olan kişiler için açıktır. Ayrıca bu özelliği kullanabilmek için kabile evinde /np komutunu kullanabilme iznin olmalı.

 

Gelecek modüllerinizi görmek için sabırsızız!

avatar
Fixed bugs

_________________________________________________________________________________________________

Hi everyone! After the last restart every bugs are fixed. 

And that’s for you; here comes the Village bots!!

 

  • Friend list wasn’t working
  • Tribe interface wasn’t working
  • E5 relic has been added
  • Inventory wasn’t working
  • LUA fixed

 

Türkçe »

Herkese selam! Son yeniden başlatmadan sonra tüm hatalar düzeltildi.

Ve bu senin için; Village (köy) botları geliyor!!

 

  • Arkadaş listesi çalışmıyordu,
  • Kabile arayüzü çalışmıyordu,
  • E5 kalıntısı eklendi.
  • Envanter çalışmıyordu
  • LUA düzeltildi.

 

 

avatar
Christmas Event!

_________________________________________________________________________________________________

Hi little mice! Christmas Event is here!

This year’s program:

Snowboard

Collect presents as much as you can!

Find relic fragments and combine them!

Trade with other players if you can’t find all of them.

Some of relic fragments coming out from green presents so for gaining green presents you should trade your red presents with other players!

There is a table for which relic fragments coming from which present.

Türkçe »

Merhaba minik fareler! Yıl başı etkinliği burada!

Bu yılın programı:

Snowboard

Toplayabildiğin kadar hediye topla!

Kalıntı parçalarını bul ve onları birleştir!

Eğer hepsini bulamıyorsan diğer oyuncular ile takas yap.

Bazı kalıntı parçaları yeşil hediyelerden çıkıyor ve yeşil hediyeler kazanabilmek için kırmızı hediyelerini diğer farelerle takas et!

Burada hangi kalıntı parçalarının hangi hediyelerden çıktığıyla ilgilili bir tablo var.

avatar
New Furs!

_________________________________________________________________________________________________

New furs are here!

Türkçe »

Yeni kürkler burada!

 

avatar
Supermice Opened Again

_________________________________________________________________________________________________

Supermice the best transformice server opened again and new features coming up soon!

Türkçe »

En iyi transformice serveri Supermice tekrardan açıldı ve yeni özellikler yakında gelecek!