avatar
Fixed bugs

_________________________________________________________________________________________________

Hi everyone! After the last restart every bugs are fixed. 

And that’s for you; here comes the Village bots!!

 

  • Friend list wasn’t working
  • Tribe interface wasn’t working
  • E5 relic has been added
  • Inventory wasn’t working
  • LUA fixed

 

Türkçe »

Herkese selam! Son yeniden başlatmadan sonra tüm hatalar düzeltildi.

Ve bu senin için; Village (köy) botları geliyor!!

 

  • Arkadaş listesi çalışmıyordu,
  • Kabile arayüzü çalışmıyordu,
  • E5 kalıntısı eklendi.
  • Envanter çalışmıyordu
  • LUA düzeltildi.