avatar
Lua

_________________________________________________________________________________________________

As promised few months ago, we are now opening the module system to your tribehouses! If you are a developer, it’s time to create brand-new minigames for your fellow tribe members!

Use the command /lua to open the LUA interface and start coding. You can find all the necessary documentation in this thread: Click

The feature is available to every players who gathered more than 1,000 cheese. You will also need the right to use the command /np into your tribehouses.
We can’t wait to see your future modules.

Türkçe »

Birkaç ay önce söz verdiğimiz gibi, modül sistemini kabilelerinize açıyoruz! Eğer bir geliştiriciyseniz, kabile üyelerine yeni minioyunlar yaratma zamanı!

 

Lua arayüzünü açmak için /lua komutunu kullan ve kodlamaya başla. Gerekli dökümanları bu konudan bulabilirsin: Tıkla (İngilizce)

Bu özellik 1.000 veya daha fazla peyniri olan kişiler için açıktır. Ayrıca bu özelliği kullanabilmek için kabile evinde /np komutunu kullanabilme iznin olmalı.

 

Gelecek modüllerinizi görmek için sabırsızız!